Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng

Kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng như: bình chia độ, ca đong, chai, lọ…

Ý kiến của bạn