Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là Quân Phổ bại trận

Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là Quân Phổ bại trận

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 194.

Giải chi tiết:

Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là: Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ.

Chọn: B

Ý kiến của bạn