Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là kh

Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?                       


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tia α có bản chất là dòng các hạt nhân của nguyên tử  24He

Tia β là dòng các hạt mang điện

Tia γ có bản chất là sóng điện từ

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn