Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kết quả của phép tính nào sau đây không phải là x^12?

Kết quả của phép tính nào sau đây không phải là x^12?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả của phép tính nào sau đây không phải là ({x^{12}})?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}{x^{18}}:{x^6} = {x^{18 - 6}} = {x^{12,,}},,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{x^4}.{x^3} = {x^{4 + 3}} = {x^7}{x^4}.{x^8} = ,{x^{4 + 8}} = {x^{12}},,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{left[ {{{left( {{x^3}} right)}^2}} right]^2} = {left[ {{x^{3.2}}} right]^2} = {left( {{x^6}} right)^2} = {x^{6.2}} = {x^{12}}end{array})

Vậy phép tính không có kết quả ({x^{12}}) là ({x^4}.{x^3})

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn