Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết quả lớn nhất quân dân ta đat được trong chiến dịch Biên

Kết quả lớn nhất quân dân ta đat được trong chiến dịch Biên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả lớn nhất quân dân ta đat được trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn