Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi điện áp giữa hai đầu đ

  Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi điện áp giữa hai đầu đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 đối với dòng điện trong mạch thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn