Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khẳng định nào sau đây là đúng y = | tan x |đồng biến t

Khẳng định nào sau đây là đúng y = | tan x |đồng biến t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số (y = left| {tan x} right|) và chọn khẳng định đúng.

Giải chi tiết:

Ta có đồ thị hàm số (y = left| {tan x} right|) như sau:

Dựa vào đồ thị ta thấy:

Hàm số (y = left| {tan x} right|) nghịch biến trên (left( { - dfrac{pi }{2};0} right)) và đồng biến trên (left( {0;dfrac{pi }{2}} right)) nên loại A và D.

Với B ta có: (fleft( { - x} right) = left| {tan left( { - x} right)} right| = left| { - tan x} right| = left| {tan x} right| = fleft( x right)) nên hàm số (y = left| {tan x} right|) là hàm chẵn.

Với C ta thấy đồ thị đối xứng qua trục tung chứ không đối xứng qua gốc tọa độ.

Vậy đáp án B đúng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn