Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khẳng định nào sau đây là sai Ba điểm phân biệt ABC thẳ

Khẳng định nào sau đây là sai Ba điểm phân biệt ABC thẳ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khẳng định nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng điều kiện để hai vecto cùng phương. Điều kiện cần và đủ để ba điểm thẳng hàng.

Giải chi tiết:

Theo lý thuyết, ba điểm (A,,,B,,,C) phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại (k) khác (0) sao cho (overrightarrow {AB}  = koverrightarrow {AC} ).

Do vậy, khẳng định sai là: Ba điểm phân biệt (A,{rm{ }}B,{rm{ }}C) thẳng hàng khi và chỉ khi (overrightarrow {AB} {rm{  =  }}koverrightarrow {AC} ).

Vì xảy ra trường hợp (k = 0), khi đó (overrightarrow {AB}  = koverrightarrow {AC}  = 0.overrightarrow {AC}  = 0) (vô lý)

Chọn D.

Ý kiến của bạn