Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số : 1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số : 1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số :

1)y=x^{2}-5

2) y = -x2 + 4


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1) *TXĐ : R

 là hàm số chẵn.

* Bảng biến thiên : 

 

* Đồ thị : 

 

*TXĐ : R

* y = -x+ 4 là hàm số chẵn.

* Bảng biến thiên : 

+) Đồ thị:

 

 

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn