Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

 

Xác suất để người III2 không mang gen bệnh là bao nhiêu:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bố mẹ không bị bệnh sinh con gái bị bệnh => bị bệnh là gen lặn trên NST thường quy định

Bố mẹ ll2 và ll3 đều dị hợp có kiểu gen Aa

Người lll2 có xác suất kiểu gen 2 Aa: 1 AA nên xác suất không mang gen bệnh là 1/3 hay  0,33

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn