Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khảo sát sự di truyền một bệnh viết tắt là M ở người qu

Khảo sát sự di truyền một bệnh viết tắt là M ở người qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát sự di truyền một bệnh (viết tắt là M) ở người qua 3 thế hệ như sau:

a. Hãy cho biết bệnh di truyền trên do gen trội hay lặn qui định? Tại sao?

b. Bệnh có di truyền liên kết với giới tính không? Tại sao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a. Ta thấy bố mẹ II.2 – II.3 bình thường nhưng sinh con gái bị bệnh → bệnh do gen lặn quy định.

b. Ở thế hệ 1 ta thấy bố bị bệnh nhưng con trai bình thường → gen không nằm trên Y

Ở thế hệ 2, bố bình thường nhưng con gái bị bệnh → gen không nằm trên X

→ gen nằm trên NST thường.

Ý kiến của bạn