Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi âm truyền từ nước ra không khí thì

Khi âm truyền từ nước ra không khí thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi âm truyền từ nước ra không khí thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vận tốc sóngâm phụ thuộc vào bản chất môi trường

(). Do đó khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì vận tốc giảm.

Đáp án đúng là C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn