Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi bị kích thích sự kiện nào diễn ra Kênh Na+ đóng kên

Khi bị kích thích sự kiện nào diễn ra Kênh Na+ đóng kên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi bị kích thích, sự kiện nào diễn ra


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi bị kích thích, kênh Na+ mở rộng, làm Na+ ồ ạt tràn vào bên trong tế bào.

Chọn C

Ý kiến của bạn