Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi chiếu lần lượt ba bức xạ photôn có năng lượng 6 (eV), 12

Khi chiếu lần lượt ba bức xạ photôn có năng lượng 6 (eV), 12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi chiếu lần lượt ba bức xạ photôn có năng lượng 6 (eV), 12,75 (eV), 18 (eV) vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng có năng lượng được xác định bằng công thức: En = -13,6/n2(eV) với n là số nguyên. Hãy cho biết trong các trường hợp đó nguyên tử hiđrô có hấp thụ phôtôn không? Nếu có nguyên tử sẽ chuyển đến trạng thái nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=> Hấp thụ ε2

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn