Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 khi cho 2 cá thể F1 hạt tròn màu trắng đều dị hợp về 2 cặp

 khi cho 2 cá thể F1 hạt tròn màu trắng đều dị hợp về 2 cặp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 khi cho 2 cá thể F1 hạt tròn màu trắng đều dị hợp về 2 cặp gen giao phấn với nhau thu được F2. Trong số các kiểu hình xuất hiện ở F2 thấy số cây hạt dài, màu tím chiếm 4%. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và các tính trạng trội đều trội hoàn toàn. Cho các nhận định sau đây:

(1) Tính trạng tròn màu trắng là các tính trạng trội

(2) F1 có kiểu gen dị hợp chéo và tần số hoán vị gen đều là 40%

(3) F1 : 1cơ thể dị hợp chéo, một cơ thể có kiểu gen dị hợp đều cả 2 có tần số hoán vị gen là 20%

(4) F1: 1cơ thể dị hợp chéo liên kết hoàn toàn, một cơ thể có kiểu gen dị hợp đều có tần số hoán vị gen là 20%

(5) F1: 2 cơ thể có kiểu gen dị hợp đều, hoán vị gen với tần số đều là 20%

(6) F1: một cơ thể có kiểu gen dị hợp đều liên kết hoàn toàn, một cơ thể có kiểu gen dị hợp chéo có hoán vị gen với tần số 16%

Số nhận định đúng là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 có kiểu hình hạt tròn màu trắng ( dị hợp 2 cặp gen) => tính trạng hạt tròn màu trắng là trội => (1) đúng

Ta có ở F2 tỷ lệ: dài , tím = 4% => 2 gen quy định 2 tính trạng này cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.ab/ab = 0.04 = 0.1 x0.4 = 0.2 x 0.2=0.08x0.5

TH1: 0.4 ab x 0.1ab ( 1 bên cho 0.4ab , một bên cho 0.1ab )=> F1: => (3) đúng

TH2: 0.2ab x0.2 ab ( mỗi bên cho 0.2ab => cả bố mẹ dị hợp đối, f=40%)=> F1: => (2) đúng

TH3: 0.08ab x 0.5ab ( 1 bên dị hợp đều liên kết hoàn toàn, 1 bên dị hợp đối có f= 16%)=> F1: => (6) đúng

Ý (4) sai vì: 1 bên dị hợp chéo liên kết hoàn toàn không thể tạo ra giao tử ab 

Ý (5) sai vì: nếu cả 2 bên dị hợp đều và có f= 20% thì mỗi bên cho 0.4 ab nên ab/ab = 0.16≠ đề bài => loại.

Vậy có 4 ý đúng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn