Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3  +Cl2 (1:1 mol) tạo sản phẩm chính là :

(CH3)2-C(Cl)-CH2-CH3

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn