Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho 20 lít khí oxi đi qua máy tạo ozon, có 9% thể tích o

Khi cho 20 lít khí oxi đi qua máy tạo ozon, có 9% thể tích o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho 20 lít khí oxi đi qua máy tạo ozon, có 9% thể tích oxi chuyển thành ozon. Hỏi thể tích khí bị giảm bao nhiêu lít? (các điều kiện khác không thay đổi)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PTHH: 3O2 → 2O3

=> V O2 phản ứng = 20.9/100 = 1,8 lít => VO3 = 1,2 lít

=> V giảm = V O2 phản ứng  – VO3 = 0,6 lít

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn