Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho 5,6 gam Fe tác dụng  với 250 ml dung dịch AgNO<sub>3

Khi cho 5,6 gam Fe tác dụng  với 250 ml dung dịch AgNO<sub>3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho 5,6 gam Fe tác dụng  với 250 ml dung dịch AgNO3 1M thì sau khi phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam chất rắn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nAgNO3 = 0,25 mol ; nFe = 0,1 mol

=> nAgNO3 / nFe = 2,5 => Phản ứng tạo Fe2+ và Fe3+

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 3AgNO3 -> Fe(NO3)3 + 3Ag

=> AgNO3 phản ứng hết => nAg = nAgNO3 = 0,25 mol

=> mrắn = mAg = 27g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn