Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn