Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H<sub>2</sub>SO<sub>4

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H<sub>2</sub>SO<sub>4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn