Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho cùng một lượng dung dịch axit sunfuric vào hai cốc đ

Khi cho cùng một lượng dung dịch axit sunfuric vào hai cốc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho cùng một lượng dung dịch axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dung dịch Na2S2O3 với nồng độ khác nhau, ở cốc đựng dung dịch Na2S2O3 có nồng độ lớn hơn thấy kết tủa xuất hiện trước. Điều đó chứng tỏ ở cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn