Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh c

Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh cuốn thu được F1 100% đậu hoa tím, cánh thẳng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 105 đậu hoa vàng, cánh thẳng, 210 đậu hoa tím, cánh thẳng, 100 đậu hoa tím, cánh cuốn. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Lai hai tính trạng => tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 :1 => Hai tính trạng này liên kết hoàn toàn với nhau và cùng nằm trên 1 NST.

Vì hoa vàng, cánh thẳng x  đậu hoa tím, cánh cuốn => Tím thẳng

=>  A- Tím >> a- vàng , B - thẳng >> b - cuốn

=>  F1 có kiểu gen dị hợp không đều

=>   =>  : 2  :

=>  Tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn