Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp,

Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp, sau một thời gian thì trong mạch kín của cuộn thứ cấp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn