Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho dư khí CO<sub>2</sub> vào dd chứa kết tủa canxi cacb

Khi cho dư khí CO<sub>2</sub> vào dd chứa kết tủa canxi cacb

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho dư khí CO2 vào dd chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:

      


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng : CaCO3 + CO2 + H2 Ca(HCO3)2                          

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn