Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO<su

Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn