Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy trong một dây dẫn bằng

Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy trong một dây dẫn bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy trong một dây dẫn bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ có:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn