Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm th

Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay, hiện tượng này là do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay do hạt nảy mầm hô hấp mạnh tạo ra khí CO2 và hút khí O2.

Chọn D

Ý kiến của bạn