Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất hiện tượng xảy ra

Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất hiện tượng xảy ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng xảy ra là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng xảy ra là tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ do nước cất là môi trường nhược trương, nước sẽ đi từ môi trường vào tế bào làm tế bào to lên rồi vỡ ra.

Chọn D

Ý kiến của bạn