Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 73,2% clo v

Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 73,2% clo v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 73,2% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn