Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi khoảng cách

Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi khoảng cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai bụng sóng hoặc hai nút sóng liên tiếp bằng (dfrac{lambda }{2})


Khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp bằng (dfrac{lambda }{4})

Giải chi tiết:

Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng một nửa bước sóng.

 

Chọn C.

Ý kiến của bạn