Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ mộ

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn