Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi con ruồi và con muỗi bay ta nghe được tiếng vo ve

Khi con ruồi và con muỗi bay ta nghe được tiếng vo ve

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi con ruồi và con muỗi bay, ta nghe được tiếng vo ve từ muỗi bay mà không nghe được từ ruồi là do


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tai con người chỉ có thể nghe được những âm có tần số trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz

Giải chi tiết:

Khi con ruồi và con muỗi bay, ta nghe được tiếng vo ve từ muỗi bay mà không nghe được từ ruồi là do tần số đập cánh của muỗi nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz

Ý kiến của bạn