Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi dẫn axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có

Khi dẫn axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi dẫn axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy có hiện tượng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của ankin.

Giải chi tiết:

Khi dẫn axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg ↓ vàng + 2NH4NO3.

Đáp án D

Ý kiến của bạn