Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đặt vào một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V

Khi đặt vào một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đặt vào một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai bản của tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ được xác định bởi công thức


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính dung kháng

Dung kháng: ZC = 1/ωC

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn