Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha

Khi điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 đối với dòng điện trong mạch thì:

     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Có 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn