Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi điện phân hỗn hợp dung dịch b mol NaCl và a mol CuSO<sub

Khi điện phân hỗn hợp dung dịch b mol NaCl và a mol CuSO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi điện phân hỗn hợp dung dịch b mol NaCl và a mol CuSO4 , nếu dung dịch sau khi điện phân phản ứng được Al  thì sẽ xảy trường hợp nào sau đây


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn