Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Khi điện trường biến thiên theo thời gian giữa các bản tụ đ

 Khi điện trường biến thiên theo thời gian giữa các bản tụ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi điện trường biến thiên theo thời gian giữa các bản tụ điện thì:

     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn