Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh CH4

Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh CH4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh CH4 thu được hỗn hợp A gồm axetilen , hydro và một phần metan chưa phản ứng . Tỷ khối hơi cuả A so với hydro bằng 5. Hiệu suất chuyển hóa metan thành axetilen là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét 1 mol CH4

2CH4 -> C2H2 + 3H2

,  x   ->    0,5x -> 1,5x    mol

=> Sau phản ứng : nhh = 1 + x (mol)

Bảo toàn khối lượng : mtrước = msau

=> 16.1 = 5.2.(1 + x)

=> x = 0,6 mol

=> H% = 60%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn