Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và

Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2, thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất nên tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol.


BTNT O ⟹ z.nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O  ⟹ z.


Gọi CTPT của X là CxHyOz


PTHH: ({C_x}{H_y}{O_z} + (x + dfrac{y}{4} - dfrac{z}{2}){O_2}xrightarrow{{{t^0}}}xC{O_2} + dfrac{y}{2}{H_2}O)


⟹ x ; y ; z.


⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất nên tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol.

BTNT O ⟹ z.nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ z = 1.

Gọi CTPT của X là CxHyOz

PTHH: ({C_x}{H_y}{O_z} + (x + dfrac{y}{4} - dfrac{z}{2}){O_2}xrightarrow{{{t^0}}}xC{O_2} + dfrac{y}{2}{H_2}O)

Theo PTHH ⟹ x = 4 ; y = 10 ; z = 1.

Vậy CTPT của X là C4H10O

Đáp án A

Ý kiến của bạn