Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức,

Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có công thức tổng quát CnH2n+2O + 1.5n O2 -> nCO2 + (n+1) H2O  m ancol = m CO2 + mH2O - mO2 

= 44 x V/22.4 + a - 32 x 1.5nCO2 

= 44 x V/22.4 + a - 32 x 1.5 x (V/22.4) 

= a - 4 x (V/22.4) 

= a - V/5.6 (gam) 

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn