Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, hở nếu số mol

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, hở nếu số mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, hở nếu số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi CTTQ este là CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2  nCO2 + nH2O

,nCO2 = nO2 => 1,5n – 1 = n => n = 2

=> HCOOCH3 : metyl fomiat

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn