Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp i

Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2, hơi H2O và N2 trong đó CO2 chiếm 58,33% về thể tích. Tỷ lệ số mắt  xích isopren và acrilonitrin trong polime trên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có nC5H8 = x, n C3H3N=y. Áp dụng bảo toàn nguyên tố từ pt đốt cháy

Theo bài ra ta có

(5s+3y)/(9x+5y) = 0,5833

=> y = 3x

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn