Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol và 2 axit béo RCOOH và R’C

Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol và 2 axit béo RCOOH và R’C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol và 2 axit béo RCOOH và R’COOH có thể thu được tối đa bao nhiêu loại chất béo (tri glixerit)?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn