Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng nguyên tử h

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng nguyên tử h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng nguyên tử hidrô được tính theo công thức En=-frac{13,6}{n^{2}}(eV) (n=1,2,3….) Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 sang quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phát ra photon ứng với bức xạxx có bước sóng bằng 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

En= (eV) (n=1,2,3...)

Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 sang quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng  :

Từ  =E3 –E2 =>    =0,6576µm

 

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn