Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi G* ( G dạng hiếm) xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN

Khi G* ( G dạng hiếm) xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi G* ( G dạng hiếm) xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN, sẽ gây ra dạng đột biến nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi có G sẽ xuất hiện dạng đột biến thay thế G-X bằng A-T

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn