Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi giao phấn giữa 2 cây cùng loài, n

Khi giao phấn giữa 2 cây cùng loài, n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi giao phấn giữa 2 cây cùng loài, người ta thu được F1, có tỉ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn; 20% thân thấp, quả bầu dục; 5% thân cao, quả bầu dục; 5% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của P và tẩn số hoán vị gen là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét riêng tỉ lệ phân li của từng  tính trạng là :

Cao : thấp = 3 : 1 => Aa x Aa

Tròn : bầu dục = 3 :1 => Bb x Bb

Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình chung của các tính trạng => hai gen nằm cùng trên 1 NST

= 0,2 = 0,5 ab x 0,4 ab => Hoán vị ở một bên , Kiểu gen P là  × 

Tần số hoán vị là : 1 – 0.4 x 2 = 0.2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn