Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi gieo một số hạt ngô ở cạnh cửa sổ sau một thời gian

Khi gieo một số hạt ngô ở cạnh cửa sổ sau một thời gian

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi gieo một số hạt ngô ở cạnh cửa sổ, sau một thời gian thấy hiện tượng mọc cong về phía cửa sổ nơi có nguồn sáng mạnh hơn. Phân tích tế bào thì thấy lượng auxin ở phía không được chiếu sáng cao hơn phía được chiếu sáng. Kết luận nào có thể được đưa ra từ quan sát này?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kết luận có thể đưa ra là: Một cơ chế nào đó khiến hàm lượng auxin phía tối cao hơn, giúp tế bào tăng sinh mạnh hơn và đẩy cây sinh trưởng cong về phía sáng.

Chọn D

Ý kiến của bạn