Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi hai Đơteri

Khi hai Đơteri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

   Khi hai Đơteri (_{1}^{2}textrm{H}) kết hợp lại để tạo thành hạt He, rất nhiều năng lượng được giải phóng (xấp xỉ 24MeV) bởi vì

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn