Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam ở nước ta là do:

Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam ở nước ta là do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam ở nước ta là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn