Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm:

Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn